Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG AN XÃ PHÚC CHU NHIỆM KỲ 2022 - 2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

21-09-2022 11:33

Ngày 18 / 9 /2022 Chi bộ Công an thuộc Đảng bộ xã Phúc Chu đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nông Hồng Nhậm - Phó bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, đồng chí Chu Như Lai - Phó chủ tịch HĐND xã - Cấp ủy phụ trách chi bộ, đồng chí La Chấn Khôi - Chủ tịch UBMTTQ xã. Tới dự với Đại hội còn có các đồng BCH Đảng bộ xã, MTTQ, các đoàn thể, Bí thư Chi bộ Làng Mới, Đồng Uẩn, Bí thư các chi bộ trường học trên địa bàn xã, nguyên bí thư chi bộ Công an và các đảng viên trong chi bộ.

 

Ảnh: Văn nghệ chào mừng đại hội.

Đại hội Chi bộ Công an xã nhiệm kỳ 2022 – 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên Chi bộ, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Chi bộ. Tại Đại hội, đồng chí Ma Công Ngọc Thuyết báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Các báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

 Đại hội trình bày 2 bản tham luận về chính trị, tư tưởng và Công tác phát triển đảng viên mới.

 

nh: Đồng chí Diệp Quốc Việt - phó trưởng công an xã trình bày tham luận tại đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nông Hồng Nhậm, Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đánh giá cao về vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và ghi nhận những thành tích của tập thể Chi bộ đã góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ. Kết quả nổi bật đó là:

Mặc dù mới thành lập sau khi địa phương thực hiện Đề án công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã và có nhiều thay đổi nhân sự song nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp trên cả nước, cũng như tại địa phương, đã tác động rất sâu sắc đến sức khỏe, đời sống các tầng lớp Nhân dân, cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, của Chi bộ, lực lượng công an số lượng còn ít trước yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới. Trong bối cảnh đó, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy địa phương và của Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện....., Chi bộ Công an xã đã lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của địa phương, trở thành lực lượng xung kích, trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chi bộ đã lãnh đạo lực lượng Công an xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ về đảm bảo an ninh chinh trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giữ bình yên cuộc sống của Nhân dân, trong đó nổi bật là việc bảo vệ an toàn tuyệt đối tình hình an ninh chính trị trên địa bàn trong các ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước, địa phương như Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội XIII của Đảng; cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026,…

Chi bộ đã lãnh đạo Công an xã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đẩy mạnh phong trào toàn dân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đặc biệt, lực lượng công an chính quy tuy số lượng ít song đã tham mưu cho chính quyền thực hiện nhiều mô hình giữ gìn ANTT ở cơ sở; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở, lực lượng công an xã thường xuyên bám địa bàn, gắn bó với quần chúng Nhân dân, nắm bắt kịp thời những tình huống nảy sinh về ANTT, những hành vi vi phạm pháp luật, những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân để tham mưu giải quyết hiệu quả, không để nảy sinh phức tạp. Bên cạnh đó, công tác tiếp nhận và giải quyết công việc cho Nhân dân cũng được lực lượng công an xã chú trọng, giải quyết nhanh chóng, tạo thuận lợi cho người dân. Lực lượng công an xã cũng tích cực tham gia các đợt cao điểm tấn công trấp áp tội phạm, đảm bảo công tác trực ban, trực chiến, phối hợp các tổ chức quần chúng làm công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở tuần tra kiểm soát ban đêm, giữ gìn tốt ANTT trên địa bàn.

Chi bộ đã thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị trong lực lượng công an. Đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào, cuộc vận động trong lực lượng Công an nhân dân. Xây dựng mối quan hệ gắn bó với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương. Do đó trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ liên tục được xếp loại Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, nhiều đảng viên trong chi bộ được các cấp, các ngành khen thưởng.

Đồng chí Nông Hồng Nhậm đề nghị trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, trong đó tập trung những nội dung sau:

Thứ nhất, thường xuyên quan tâm công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên Chi bộ; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, xây dựng và ban hành nghị quyết, công tác tự phê bình và phê bình, phát huy tính tiên phong gương mẫu của đảng viên.

Thứ hai, Chi bộ lãnh đạo lực lượng công an tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Lực lượng công an phải tăng cường công tác nắm tình hình. Kịp thời phát hiện các mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân để tham mưu cấp ủy giải quyết kịp thời, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người. Tập trung thực hiện công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm, nâng cao tỷ lệ khám phá án; Triển khai các biện pháp ổn định trật tự xã hội, bảo đảm an toàn giao thông; Nhân rộng các mô hình "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Thứ ba, thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng công an xã bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ; thực hiện đầy đủ và quan tâm các chế độ, chính sách, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, tạo điều kiện để lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thứ tư, quyết tâm thực hiện công tác phát triển đảng trong nhiệm kỳ tới.

 

Ảnh Đồng chí Nông Hồng Nhậm phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu chức danh Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025: Đồng chí Ma Công Ngọc Thuyết, Trưởng Công an xã tái cử giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

 

Ảnh Đồng chí Nông Hồng Nhậm - Phó bí thư đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tặng hoa chúc mừng đồng chí bí thư chi bộ trúng cử.

 

Ảnh Đại diện Ban thường vụ, Ban chấp hành đảng ủy xã  tặng hoa chúc mừng đại hội.

 

Ảnh Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị tặng hoa chúc mừng đại hội.

 

Ảnh Đồng chí Thiếu tá Ma Văn Thể - nguyên bí thư chi bộ tặng hoa chúc mừng đại hội.

Kết thúc Đại hội, đồng chí Ma Công Ngọc Thuyết thay mặt cho Chi bộ cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo và những định hướng quý báu của đồng chí Nông Hồng Nhậm, Phó bí thư Đảng ủy xã - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cũng như các ý kiến tham luận của các cán bộ, đảng viên tại Đại hội. Đồng thời, đồng chí Ma Công Ngọc Thuyết cũng tổng kết các kết quả đạt được của Đại hội, phát biểu lĩnh hội và xin hứa trong nhiệm kỳ 2022 - 2025 sẽ triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội. Đại hội Chi bộ Công an xã cũng là đại hội cuối cùng của đảng bộ xã Phúc Chu./.Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 944869