Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Định Hóa: tổng kết phong trào thi đua yêu nước

26-01-2018 09:57

Ngày 16/1, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Định Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017

Năm 2017, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng cụm thi đua, khối thi đua trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như, diện tích trồng rừng đạt 1.664 ha, đạt 183% kế hoạch, giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 173 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch, thu ngân sách trong cân đối đạt trên 42 tỷ đồng. Toàn huyện có thêm 01 di sản được công nhận văn hóa phi vật thể Quốc gia, 5 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. 02 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế, 03 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia năm 2017. Đối với lĩnh vực xây dựng Đảng,  năm 2017 toàn huyện có 25 tổ chức xơ sở Đảng được công nhận đạt tiêu chuẩn TSVM, trong đó có 5 tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM tiêu biểu. Trong năm, kết nạp mới 252 đảng viên. Đối với công tác khen thưởng, về danh hiệu thi đua năm 2017, có 02 tập thể nhận cờ thí đua xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh, 39 tập thể lao động xuất sắc, 126 tập thể lao động tiên tiến, 14 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 6 cá nhân được nhận bằng khen của thủ tướng Chính phủ, 38 tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh...qua đó, đã thúc đẩy các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017.

Hội nghị đã thảo luận, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, giải pháp, mục tiêu để thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Cũng tại Hội nghị, đại diện MTTQ, LĐLĐ huyện đã phát biểu hưởng ứng các phong trào thi đua năm 2018.

Nhân dịp này, huyện Định Hóa đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017. Đồng thời, ký giao ước thi đua năm 2018./.

 Tin, ảnh: Dương Chiêm (Đài TT-TH)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 944414