Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án " Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn huyện Định Hóa năm 2024

05-02-2024 13:52

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 944410