Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu năm 2024

30-01-2024 15:30

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công Dự án trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh

Mục tiêu đến hết quý III năm 2024 giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 60%; đến hết quý IV năm 2024 đạt trên 90% (riêng kế hoạch vốn được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 đạt 100%) và đến hết ngày 31/01/2025 giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Với phương châm “Triển khai tốt, giải ngân nhanh, điều hành linh hoạt”, thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, phòng chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, làm việc với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư để kiểm tra, đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán dự án hoàn thành đến năm 2024, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công theo lĩnh vực được phân công; kịp thời tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc trong đầu tư công, nhất là công tác giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công.

Thi công khu vực khán đài A Dự án sân vận động Thái Nguyên

Bên cạnh đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện; xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng nguồn vốn của dự án và phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện cho từng dự án. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu năm 2024; thường xuyên kiểm tra, giám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ các dự án; thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong triển khai các nhiệm vụ được giao.

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 944453