Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần qua

07-09-2020 09:44

Tuần qua, UBND tỉnh tiếp tục ban hành các văn bản về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể:

* Ngày 01/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3392/UBND-KGVX về thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái “bình thường mới”.

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020, UBND tỉnh chỉ đạo nội dung sau:

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái “bình thường mới” và các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020.

* Ngày 03/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3363/UBND-KGVX về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung sau:

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 24/8/2020 về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu thực hiện các khoản chi phòng, chống dịch Covid-19, chi phí cách ly, chi phí điều trị Covid-19 theo đúng quy định tại Công văn số 7038/VPCP-KTTH ngày 24/8/2020 của Văn phòng Chính phủ; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

*Ngày 03/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3407/UBND-NC về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 04/10” năm 2020.

UBND tỉnh yêu cầu: Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH): Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã tăng thời lượng, bài viết tuyên truyền, phổ biến về PCCC&CNCH.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương chỉ đạo tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy" 04/10/2020; đồng thời đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế.

Công an tỉnh: Tổ chức đợt cao điểm kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ cao, tập trung đông người, như: Chợ, trung tâm thương mại, khu - cụm công nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu, gas, may mặc, hóa chất... Có giải pháp xử lý dứt điểm những cơ sở đang còn tồn tại, thiếu sót về PCCC; xây dựng phương án đảm bảo an toàn PCCC bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập phương án, xử lý tình huống sự cố cháy, nổ và cứu nạn cứu hộ; không để xảy ra cháy lớn và tai nạn sự cố gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

*Ngày 03/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3414/UBND-NC về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; mại dâm; HIV/AIDS 6 tháng cuối năm 2020.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; mại dâm; HIV/AIDS. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; mại dâm; HIV/AIDS bằng các hình thức phù hợp đến các địa bàn, đối tượng, các tầng lớp nhân dân, nhất là các địa bàn trọng điểm về ANTT; những địa bàn còn khó khăn, hạn chế trong tiếp cận thông tin, các văn bản, chính sách, pháp luật.

Công an tỉnh thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (BCĐ 138 tỉnh). Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình; triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm, đối tượng phạm tội về hình sự; tội phạm kinh tế; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm về môi trường; tội phạm mua bán người; tội phạm và tệ nạn mại dâm; các đường dây, đối tượng, điểm, tụ điểm mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma tuý. Thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và dịp Quốc khánh 2/9, dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá và nhân rộng các mô hình về can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương tiếp tục duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Phối hợp chặt chẽ với ngành Công an, Công Thương tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, các loại hóa chất, tiền chất dùng trong y tế.

UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mại dâm tại địa bàn cơ sở. Tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản, không để phát sinh các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của người dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh tội phạm, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

*Ngày 03/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3396/UBND-KGVX về tăng cường các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn.

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức, hành động của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc chăm sóc trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi không nơi nương tựa, không để tình trạng bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn.

Tổ chức kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu lợi dụng, dụ dỗ, môi giới, ép buộc, trục lợi trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi lang thang xin ăn (nếu có). Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ trẻ em, bảo đảm quyền của các đối tượng yếu thế và pháp luật về trợ giúp xã hội.

Xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương cơ sở khi để tái diễn tình trạng người lang thang xin ăn hoặc không hỗ trợ can thiệp, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi. Kịp thời xử lý vi phạm hành chính hoặc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự tới các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tiếp nhận các tin báo, tố giác và chuyển các trường hợp trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi lang thang xin ăn không có nơi cư trú ổn định vào các điểm cách ly phòng dịch Covid-19, sau đó phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn kiểm tra, làm rõ tình hình sức khỏe của đối tượng, bảo đảm chắc chắn không nhiễm SARS-CoV-2 thì chuyển về cơ sở trợ giúp xã hội. Trường hợp đối tượng nhiễm SARS-CoV-2 thì phối hợp ngay với cơ sở y tế tại địa phương để thực hiện các biện pháp cách ly và điều trị theo quy định./.

Thanh Mai (biên tập)
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5669

Tổng truy cập: 289714