Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa

19-04-2024 13:59

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong hơn 12 năm qua, Chương trình quốc gia thúc đẩy các hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng đã được triển khai và đạt nhiều thành tựu, xây dựng nền tảng về các hệ thống quản lý chất lượng, giải pháp đồng bộ cho việc nâng cao năng suất doanh nghiệp cũng như xây dựng được văn hoá chất lượng cho các cơ quan dịch vụ hành chính công. Trong bối cảnh nền kinh tế đang chịu tác động nghiêm trọng sau đại dịch COVID-19, mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo chất lượng, nâng cao năng suất càng trở nên cấp bách, là chìa khoá cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Thời gian tới, với sự thay đổi nhanh chóng của hệ thống tiêu chuẩn thế giới, để đảm bảo vị trí của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam tại thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý và nhu cầu của doanh nghiệp thì việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp.

Để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, ngày 31/3/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030. Ngày 10/12/2021, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND quy định mức chi đối với các nhiệm vụ do địa phương thực hiện thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ phổ biến đến đại biểu các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được cán bộ chuyên môn của Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên phổ biến một số nội dung như: Các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hướng dẫn công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa; hướng dẫn xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP; hướng dẫn xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở cho các máy móc, thiết bị sản xuất chè; chia sẻ kinh nghiệm về áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng cho sản phẩm, hàng hóa…
Hội nghị nhằm giúp các cơ quan quản lý và các tổ chức, doanh nghiệp triển khai hiệu quả việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đồng thời giúp các doanh nghiệp bứt phá phát triển trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Thanh Thủy
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 944869