Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tin mới

CHỦ TỊCH NƯỚC CÔNG BỐ LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) VÀ LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (SỬA ĐỔI)

21-02-2024

(Chinhphu.vn) - Thừa lệnh của Chủ tịch nước, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố toàn văn Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Đất đai và Luật Các tổ chức tín dụng.

Chốt thời hạn ban hành Nghị định, Thông tư quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

21-02-2024

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, thời hạn trình/ban hành trước ngày 01/7/2024. Xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, thời hạn ban hành, có hiệu lực trước ngày 01/7/2024.

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, mức đóng BHYT khi cải cách tiền lương

21-02-2024

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 01/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công; thay đổi mức đóng BHYT.

Từ 1/7/2024: Tiền lương cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng bao nhiêu?

21-02-2024

(Chinhphu.vn) - Tiền lương trung bình của công chức, viên chức khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ cao hơn khoảng 30% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng).

Tạo điều kiện thuận lợi cho dân tự xây dựng, cải tạo nhà ở phù hợp quy hoạch, kiến trúc đô thị

21-02-2024

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng, cải tạo nhà ở phù hợp với quy hoạch đô thị và quy chế quản lý kiến trúc đô thị. Quản lý, giám sát chặt chẽ việc phát triển nhà ở cao tầng tại trung tâm các đô thị lớn.

Sáp nhập các đơn vị hành chính không đủ tiêu chuẩn; bãi bỏ các loại chứng chỉ không cần thiết

19-02-2024

(Chinhphu.vn) - Các bộ, ngành bãi bỏ các loại chứng chỉ không cần thiết, thu gọn các loại chứng chỉ trùng lặp về nội dung, hoàn thành trong Quý II/2024. Hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào Quý III/2024.

Đề xuất quy định về chữ ký điện tử chuyên dùng

19-02-2024

(Chinhphu.vn) - Chữ ký điện tử chuyên dùng là chữ ký điện tử do cơ quan, tổ chức tạo lập, sử dụng riêng cho hoạt động của cơ quan, tổ chức đó phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đáp ứng đủ các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Giao dịch điện tử.

Đề xuất quy định về giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước

19-02-2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước và Hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử.

Tạo căn cứ pháp lý để triển khai các quy định của Luật Giao dịch điện tử

19-02-2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đang dự thảo Nghị định quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy nhằm tạo căn cứ pháp lý để triển khai các quy định của Luật Giao dịch điện tử vào thực tiễn cuộc sống.

Đề xuất quy định về kiểm tra hoạt động đấu thầu

19-02-2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định chi tiết các mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu.

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 943733