Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tin mới

Mở rộng đường, rộng mở tương lai

16-04-2024

Thực tiễn xây dựng nông thôn mới (NTM) ở nhiều địa phương cho thấy rằng mở đường chính là mở ra diện mạo NTM, mở đường cũng chính là mở hướng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) nông nghiệp nông thôn. Và khi đường được mở rộng, cũng đồng thời mở ra kỳ vọng, cơ hội đổi thay, mở ra tương lai tốt đẹp cho người dân nông thôn.

Đề xuất quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất

16-04-2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, trong đó có đề xuất quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực hiện thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất

16-04-2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Tiêu chuẩn, chế độ, chính sách với người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

15-04-2024

(Chinhphu.vn) - Thiếu tướng Phạm Công Nguyên thông tin về nhiệm vụ, tiêu chuẩn, chế độ, chính sách với người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và việc triển khai xây dựng các nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Thủ tướng chỉ đạo xây dựng Nghị định chế độ tiền lương mới

15-04-2024

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan và địa phương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Quy định về bốn loại trạm dừng nghỉ đường bộ

14-04-2024

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Thông tư 09/2024/TT-BGTVT sửa đổi QCVN:2012/BGTVT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ, trong đó có nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ.

Đề nghị xây dựng Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi)

13-04-2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ đang đề nghị xây dựng Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ mục tiêu phát triển các ứng dụng năng lượng nguyên tử đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, củng cố an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Đề xuất cách xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong trường phổ thông

13-04-2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

Đề xuất tiêu chuẩn xét thăng hạng viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

12-04-2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 944299