Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tin mới

Hướng dẫn cung cấp dịch vụ tổ chức các sự kiện phục vụ nhiệm vụ chính trị tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

08-04-2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ tổ chức các sự kiện, hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Đề xuất quy định khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia

08-04-2024

(Chinhphu.vn) - Việc khai thác dữ liệu có sẵn trong cơ sở dữ liệu quốc gia được thực hiện theo hình thức chia sẻ dữ liệu mặc định. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia có trách nhiệm thiết lập dịch vụ chia sẻ dữ liệu mặc định khi triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia.

Chương trình khung đào tạo kiến thức hành nghề môi giới bất động sản

08-04-2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Đề xuất quy định về thanh lý rừng trồng

06-04-2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định quy định về thanh lý rừng trồng.

Tạo môi trường pháp lý thuận lợi xây dựng, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung

06-04-2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Nghị định quy định về cơ sở dữ liệu dùng chung nhằm quy định chi tiết việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia, quy định việc chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước.

Nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới

06-04-2024

Ngày 5/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định 281/QĐ-TTg triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.

Đề xuất 6 đối tượng được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư

05-04-2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư. Theo đó, dự kiến có 6 nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ từ Quỹ này.

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 944295