Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tin mới

Bộ Công an đề xuất 7 nội dung công khai trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

26-03-2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 67/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu có hiệu lực 05 năm

26-03-2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu. Theo đó, chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu có hiệu lực 05 năm.

Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục

25-03-2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 03/2024/TT-BGDĐT quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục.

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về đấu thầu theo 3 hình thức

25-03-2024

(Chinhphu.vn) - Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu được thực hiện theo hình thức tập trung, bán tập trung, từ xa.

Áp dụng chính sách mới, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng bao nhiêu?

25-03-2024

(Chinhphu.vn) - Tiền lương trung bình của công chức, viên chức khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương sẽ cao hơn khoảng 30% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng).

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 01/7/2024

25-03-2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, Bộ đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 6% so với mức hiện hành để áp dụng từ ngày 01/7/2024.

Tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của ngân hàng hợp tác xã

24-03-2024

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã.

Hướng dẫn thi đua, khen thưởng lĩnh vực công tác dân tộc

24-03-2024

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Dân tộc vừa ban hành Thông tư số 01/2024/TT-UBDT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với lĩnh vực công tác dân tộc. 22/03

Xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và cải cách hành chính

24-03-2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình.

Dự kiến bãi bỏ một số thông tư lĩnh vực tài chính

24-03-2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 139/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016 – 2020 và Thông tư liên tịch số 143/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL.

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 944299