Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đảng bộ xã Phúc Chu tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị về xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi – Tự sửa” năm 2022

22-06-2022 14:45

Chiều ngày 20/6/2022, tại hội trường lớn trụ sở xã, Đảng ủy xã Phúc Chu tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với chủ đề “tự soi, tự sửa”.

Tham dự hội nghị có Đồng chí Trần Doãn Khánh – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Triệu Thị Nga - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện - Bí thư Đảng ủy xã Phúc Chu; các đồng chí lãnh đạo đại diện TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, toàn thể cán bộ trong hệ thống chính trị từ xã đến xóm và gần 200 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã được nghe Đồng chí Trần Doãn Khánh - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc trung tâm Chính trị huyện quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, gắn với thực hiện chủ đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; những nội dung cơ bản tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng.

 

Đồng chí Trần Doãn Khánh - UVBTV - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

Trong phần thảo luận “tự soi – tự sửa”, hội nghị đã được nghe các ý kiến tham luận, thảo luận từ các chi bộ và đảng viên trao đổi làm rõ thêm về trách nhiệm của người đảng viên trong thực hiện “tự soi – tự sửa”, về những kinh nghiệm và những cách làm sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đ/c Thân Thị Minh Trang, đảng viên chi bộ trường THCS đọc tham luận

 tại hội nghị

Hội nghị cũng đã tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Triệu Thị Nga, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh về sự cần thiết phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về chủ trương, quan điểm của Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đ/c  Triệu Thị Nga Bí thư Đảng ủy bế mạc hội nghị.

Để triển khai có hiệu quả công tác xây dựng chính đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn xã trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chi bộ cần xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; đưa nội dung Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và những nội dung được nghiên cứu, học tập, quán triệt vào sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị… Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước; nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, gia đình mình, đơn vị mình để tự sửa, kiên quyết đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Sau hội nghị, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi bộ lựa chọn nội dung phù hợp để tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” tại chi bộ, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Bùi Thảo

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 909252