Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Biểu tổng hợp kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Định Hóa về...

1. Biểu tổng hợp kết quả lấy ý  kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Định Hóa về đích nông thôn mới năm 2023 2A 2. Biểu tổng hợp kết quả lấy ý  kiến sự...

UBMTTQ xã Phúc Chu - Báo cáo kết quả về lấy ý kiền về sự hài lòng của người dân đề nghị công...

1. Báo cáo kết quả về lấy  ý kiền về sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Định Hóa về đích Nông thôn mới năm 2023 2. Biểu Tổng hợp lấy ý kiến về sự hài lòng của...

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 943733