Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN

Họ và tên: Nông Hồng Nhậm
Năm sinh: 15/10/1969
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0984.021.145; 0943.533.983

 

Họ và tên: Lộc Văn Dương
Năm sinh: 03/02/1972
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
Điện thoại di động: 0386.686.518

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Đức
Năm sinh: 23/3/1976
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên UBND, Chỉ huy trưởng Baan chỉ huy Quân sự xã.
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
Điện thoại di động: 0369.843.976; 0398.915.355

 

Họ và tên: Ma Công Ngọc Thuyết
Năm sinh: 1984
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên UBND, Trưởng công an xã.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
Điện thoại di động: 0962.259.222

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 943733