Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 76/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân xã Phúc Chu năm 2024 24/01/2024
2 101 /NQ-HĐND Về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước xã Phúc Chu năm 2024 10/01/2024 Lộc Văn Dương
3 05/KH -UBND Sản xuất Nôngnghiệp vụ xuân trên địa bàn xã Phúc Chu năm 2024 10/01/2024 Lộc Văn Dương
4 03/TB-UBND Thông báo Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Định Hóa 10/01/2024 Lộc Văn Dương
5 01/ PA-BCĐ Phương án Sản xuất Nông -Lâm nghiệp -Thủy sản xã Phúc Chu năm 2024 10/01/2024 Lộc Văn Dương