Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 65/QĐ-UBND Về việc phân công người giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù 26/03/2024
2 64/QĐ-UBND V/V Thành lập Ban tổ chức huấn luyện dân quân 25/03/2024
3 63/QĐ-UBND V/v Thành lập tổ giáo viên huấn luyện dân quân 25/03/2024
4 62/QĐ-UBND Về việc kiện toàn trung đội dân quân cơ động xã Phúc Chu 25/03/2024
5 60/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Dân quân binh chủng 25/03/2024
6 54/QĐ-UBND Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn xã Phúc Chu 20/03/2024
7 50/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC&CNCH xã Phúc Chu năm 2024 11/03/2024
8 49/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Đội PCCC&CNCH tại trụ sở UBND xã Phúc Chu năm 2024 11/03/2024
9 47/QĐ-UBND Kiện toàn Ban chỉ đạo vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ xã Phúc Chu năm 2024 11/03/2024
10 35/KH-BATGT An toàn giao thông trên địa bàn xã năm 2024 29/02/2024
11 44/QĐ-UBND V/v kiện toàn Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Phúc Chu 27/02/2024
12 32/KH-BCĐ Công tác phòng, chống mua bán người năm 2024 21/02/2024
13 31/KH-UBND Triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn xã Phúc Chu năm 2024 21/02/2024
14 28/KH-UBND Thực hiện công tác pháp chế và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 06/02/2024
15 27/KH-UBND Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 02/02/2024
16 03 /UBND-TP V/v xác minh việc lưu giữ sổ hộ tịch của đơn vị 01/02/2024
17 02 /UBND-TP V/v xác minh việc lưu giữ sổ hộ tịch của đơn vị 01/02/2024
18 24/KH-UBND Công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phát động phong trào “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy” trên địa bàn xã Phúc Chu năm 2024 30/01/2024
19 31/QĐ-UBND Kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật cấp xã 23/01/2024
20 21/KH-UBND Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 22/01/2024