Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ĐẢNG BỘ XÃ PHÚC CHU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ LẦN THỨ XXVI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

03-07-2023 15:22

Ngày 23/6/2023, Đảng bộ xã Phúc Chu đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã khoá XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Lực, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ Định Hoá; đồng chí Chu Thị Thuý Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ, Thường vụ phụ trách Đảng bộ xã Phúc Chu; đồng chí Nguyễn Anh Tấn, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Chánh văn phòng Huyện uỷ. Về phía đảng bộ xã Phúc Chu có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã và hơn 200 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thẳng thắn, hội nghị đã đánh giá một cách toàn diện, khách quan kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và những nguyên nhân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã trong hơn nửa nhiệm kỳ vừa qua.

Đại hội Đảng bộ xã Phúc Chu nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra vào ngày 18/6/2020. Nghị quyết đại hội đã đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu và 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp lớn để tổ chức thực hiện. Ngay sau khi Đại hội thành công, Đảng uỷ xã Phúc Chu đã tổ chức hội nghị toàn Đảng bộ để quán triệt Nghị quyết Đại hội và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, trong quá trình thực hiện Đảng uỷ xã đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết để ban hành các đề án, kế hoạch, đề ra chương trình công tác sát với điều kiện thực tế. Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 2 Chương trình mục tiêu quốc gia; 2 Đề án trên lĩnh vực phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng đời sống văn hoá. Đánh giá các chỉ tiêu Nghị quyết, đến nay đã có 9/15 tiêu chí đạt và vượt Nghị quyết, những tiêu chí còn lại cơ bản đều đạt cao. Kết quả cụ thể trên một số lĩnh vực như:

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng sản xuất công nghiệp – xây dựng và thương mại dịch vụ, đến nay, cơ cấu kinh tế của xã là: Nông lâm nghiệp, thủy sản 58%; thương mại - dịch vụ 28%, công nghiệp – xây dựng 14%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 4,2%/năm, vượt 5% so Nghị quyết. Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất nông nghiệp trồng trọt đạt 87,3 triệu đồng, đạt 97% Nghị quyết. Tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt 1.859 tấn, đạt 95,3%, trong đó riêng thóc là 1.654 tấn, đạt 97,3% Nghị quyết. Trồng chè mới và trồng thay thế hàng năm 2,71ha, vượt 35,5% Nghị quyết. Sản lượng chè búp tươi đạt 560 tấn, bằng 80% Nghị quyết. Trồng rừng thay thế hàng năm đạt 32,9 ha, vượt 64,7% trong đó có 7 ha quế, vượt 40% Nghị quyết. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng bình quân 16,1%/năm, vượt 34,2%. Thương mại, dịch vụ tăng 20,1%/năm, vượt 54,6% so với Nghị quyết. Thu ngân sách trên địa bàn hằng năm tăng trên 5%. hỉ đạo 2 xóm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2025 cả 2 xóm hoàn thành 10/10 tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, giải quyết việc làm được quan tâm: Tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hoá trung bình hằng năm vượt 12,4%; 88,9% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, vượt 11% Nghị quyết. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71,31%, vượt trên 200% Nghị quyết. Giải quyết việc làm hàng năm 75 lao động, bằng 100% Nghị quyết. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân năm từ 6% trở lên. Hiện tỷ lệ nghèo đa chiều của xã còn 19,01% (trong đó hộ nghèo là 9,89%, hộ cận nghèo là 9,12%).

Công tác y tế - giáo dục được quan tâm chú trọng. Xã tiếp tục duy trì trạm chuẩn quốc gia về y tế; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi đạt 72,7%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 85%, đạt 87,6% so với Nghị quyết. Tỷ lệ học sinh lên lớp và hoàn thành chương trình các cấp học đạt 101% so Nghị quyết; duy trì 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện tốt: Hàng năm có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 97,8% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ 3 năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Ôn Văn Chung – PBTTT- Chủ tịch HĐND xã đọc báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã vẫn còn những hạn chế tồn tại đó là:

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền trên một số lĩnh vực còn thiếu chủ động và quyết liệt; chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa cao; công tác cán bộ ở các đoàn thể còn có nhiều biến động và gặp nhiều khó khăn trong việc kiện toàn; chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa được nâng lên, nội dung sinh hoạt chưa phong phú; tính tiên phong gương mẫu của một số ít đảng viên chưa cao; công tác phát triển đảng chưa được các chi bộ quan tâm đúng mức, còn gặp nhiều khó khăn, kết quả đạt thấp; công tác cải cách hành chính, chưa thực sự có chuyển biến; việc thực hiện các mô hình dự án phát triển sản xuất, hiệu quả chưa rõ nét, chưa được duy trì và nhân rộng; xây dựng sản phẩm OCOP triển khai còn chậm, đến nay chưa đề nghị công nhận được sản phẩm OCOP của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lực, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ ghi nhận và biểu dương kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Phúc Chu đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua. Chỉ đạo đối với những nhiệm vụ trong nửa cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Bí thư Huyện uỷ yêu cầu Đảng bộ xã Phúc Chu cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xác định các nội dung trọng tâm, trọng điểm có tính đột phá để khai thác và phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, trong đó chú trọng phát triển kinh tế đồi rừng, trang trại, gia trại gắn với sản xuất hàng hóa tập trung, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế, xây dựng thương hiệu sản phẩm có lợi thế của xã. Tập trung huy động các nguồn lực, sự đồng tình, ủng hộ, đóng góp của Nhân dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, thiết chế văn hoá, xây dựng nông thôn mới; Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền huyện hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2023.  Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhằm nâng cao rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục tăng cường, củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quan tâm công tác phát triển đảng đảm bảo đạt chỉ tiêu. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận theo hướng sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của dân, trong đó đề cao vai trò của đồng chí Bí thư cấp ủy và người đứng đầu chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại với Nhân dân nhằm hạn chế thấp nhất đơn, thư vượt cấp, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật  tự an toàn xã hội; quan tâm làm tốt công tác đảm bảo an ninh nông thôn gắn với phát triển kinh tế xã hội; nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân, nhất là phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng trong việc tuyên truyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Lực, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trước đó, Đảng bộ xã Phúc Chu đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023 cho 6 đảng viên đủ tiêu chuẩn, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 1 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Đức Lực, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ trao huy hiệu đảng cho các đồng chí.

 

Ôn Văn Chung

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ

 

 

 

 

 

Ôn Văn Chung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 944869