Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đảng bộ xã Phúc Chu tổ chức Sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ giới thiệu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

27-09-2023 14:06

Ngày 26/9/2023, Đảng bộ xã Phúc Chu tổ chức Sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ giới thiệu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, lãnh đạo trong Thường trực Đảng uỷ, TT HĐND, UBND, UBMTTQ, cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chính trị

Trong thời gian một buổi sáng, hội nghị đã được nghe đồng chí Báo cáo viên cấp huyện giới thiệu về nội dung cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Ôn Văn Chung – PBTTT Đảng ủy xã Phúc Chu  – báo cáo viên cấp huyện giới thiệu nội dung cốt lõi của cuốn sách

Cuốn sách được Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản vào dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, có dung lượng hơn 600 trang, gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; Phần thứ hai: Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc và Phần thứ ba: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Nội dung cuốn sách đã thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần làm sáng rõ bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Qua buổi sinh hoạt chính trị đã giúp cán bộ, đảng viên thấy rõ được bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từ đó liên hệ thực tế về trách nhiệm của bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Cuốn sách là một tài liệu, cẩm nang quý giá để vận dụng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Ôn Văn Chung Phó Bí Thư Thường trực Đảng uỷ xã Phúc Chu

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 944869