Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tin mới

Đề xuất quy định mới về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

24-03-2024

(Chinhphu.vn) - Ngôn ngữ thông tin công bố trên thị trường chứng khoán là tiếng Việt và tiếng Anh. Công ty đại chúng công bố thông tin bằng tiếng Anh phải bảo đảm chính xác, trung thực, thống nhất với nội dung thông tin công bố bằng tiếng Việt.

Đề xuất chính sách hỗ trợ việc làm cho thanh niên

22-03-2024

(Chinhphu.vn) - Tại dự thảo Luật Việc làm, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất chính sách hỗ trợ việc làm cho thanh niên.

Đề xuất bãi bỏ 5 VBQPPL lĩnh vực ngân hàng

22-03-2024

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc NHNN ban hành.

Đề xuất quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

22-03-2024

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Đề xuất mở rộng đối tượng vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

22-03-2024

(Chinhphu.vn) - Tại dự thảo Luật Việc làm, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất mở rộng đối tượng vay vốn đi làm việc ở nước ngoài.

Đề xuất quy định về cho thuê tài chính của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

22-03-2024

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định về hoạt động cho thuê tài chính của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Đề xuất sửa đổi 4 thông tư về thị trường chứng khoán

21-03-2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Đề xuất quy định mới về bao thanh toán của tổ chức tín dụng

20-03-2024

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang dự thảo Thông tư quy định về bao thanh toán và dịch vụ khác liên quan đến bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thay thế Thông tư số 02/2017/TT-NHNN.

Đề xuất 6 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hóa chất

20-03-2024

(Chinhphu.vn) - Tại dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi), Bộ Công Thương đề xuất 6 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hóa chất.

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 944295