Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội đồng nhân dân xã Phúc Chu tổ chức kỳ họp thứ 4 nhiệm kỳ 2021 - 2026

28-07-2022 16:31

Kỳ họp thứ 4-HĐND xã Phúc Chu thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới xã Phúc Chu, định hướng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 – 2025 và quyết định nhiều nội dung quan trọng:

Ngày 26/7/2022, HĐND xã Phúc Chu đã tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022, xem xét báo cáo tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021, Báo cáo hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các báo cáo của Thường trực HĐND, các ban của HĐND, Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 3-HĐND xã, Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 4-HĐND, Thông báo của MTTQ và các đoàn thể tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, Dự thảo Đề án xây dựng nông thôn mới xã Phúc Chu, định hướng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 – 2025 và thực hiện các nội dung trong công tác kiện toàn cán bộ của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Các đại biểu dự kỳ họp

Dự kỳ họp có đồng chí Chu Thị Thúy Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, đồng chí Triệu Thị Nga, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã, các Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Phúc Chu, đồng chí Ôn Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Nông Hồng Nhậm, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, các đại biểu HĐND xã, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể chính trị xã hội, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Bí thư chi bộ, trưởng các xóm trên địa bàn xã.

 

Chủ tọa kỳ họp

Theo báo cáo của UBND xã, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Diện tích gieo cấy lúa vụ xuân đạt 150 ha, đạt 100% kế hoạch và cùng kỳ. Sản lượng lương thực có hạt đạt 966 tấn (trong đó ngô 135 tấn) đạt 52,5% nghị quyết, bằng 99,6% so cùng kỳ. Công tác chăn nuôi thú y được quan tâm, đã triển khai tiêm phòng đợt I cho đàn vật nuôi. Tổng đàn vật nuôi (trừ đàn dê) đều tăng so với cùng kỳ, đặc biệt đàn lợn tăng 214,3% so với cùng kỳ năm 2021. Diện tích trồng rừng đạt 39,8 ha, vượt 99% so nghị quyết, vượt 4,74% so kế hoạch huyện giao. Trong đó, diện tích trồng Quế đạt 4,1 ha, bằng 82% nghị quyết. Thu trong cân đối không bao gồm tiền sử dụng đất đạt 50,8% so với nghị quyết và kế hoạch huyện giao. Giải quyết việt làm mới cho 51 lao động đạt 72,86% nghị quyết. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Lĩnh vực văn hóa và thực hiện các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư của công dân được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt, trên địa bàn không có đơn thư vượt cấp, tồn đọng kéo dài; an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân được nâng lên, công tác xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.

 

Đồng chí Ôn Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy-Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế tồn tại đó là một số chỉ tiêu chủ yếu còn đạt thấp như: giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chỉ đạt 36,1%, Doanh thu thương mại dịch vụ chỉ đạt 40%, một số chỉ tiêu thu ngân sách còn đạt thấp, thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất đến nay chưa có số thu; công tác chỉ đạo xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp, việc xây dựng sản phẩm OCOP tiến độ chậm…

Kỳ họp cũng đã xem xét cho ý kiến vào đề án xây dựng nông thôn mới xã Phúc Chu, định hướng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 – 2025. Theo đó, đến năm 2025, xác định một số mục tiêu cụ thể đó là: Có ít nhất 30% số xóm hoàn thành các tiêu chí xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu; xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới (theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tưởng Chính phủ về ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025); xây mới, nâng cấp, sửa chữa 3 nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định; trên địa bàn không còn nhà tạm, nhà dột nát; thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/người, tỷ lệ nghèo đa chiều còn dưới 10%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 70% trở lên, xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững của địa phương, xây dựng sản phẩm OCOP, sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt GAP; phấn đấu thành lập mới 1 Hợp tác xã, tỷ lệ dân tham gia BHYT đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử đạt từ 50% trở lên và 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn theo quy định. Đề án cũng đề ra những nhóm nhiệm vụ giải pháp để thực hiện thành công đề án như: Các giải pháp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, về công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện, giải pháp về huy động các nguồn lực và sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn Đảng, toàn dân vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, các đại biểu dự kỳ họp đã tích cực thảo luận đóng vào các nội dung của kỳ họp, trong đó tập trung đề nghị UBND, các cơ quan chuyên môn giải trình làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế tồn tại để đề ra nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm, các đại biểu dự kỳ họp cũng đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo đề án xây dựng xây dựng nông thôn mới xã Phúc Chu, định hướng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 – 2025 nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế huy động động nguồn lực của địa phương và có tính khả thi cao.

 

Đồng chí Chu Thị Thúy Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Chu Thị Thúy Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ kỳ họp của xã; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã trong 6 tháng đầu năm, chỉ ra những hạn chế, tồn tại và đề xuất những giải pháp để địa phương tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Đặc biệt, đồng chí cũng đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo đề án xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 làm cơ sở để xã hoàn thiện đề án và triển khai tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

 

Đồng chí Nông Hồng Nhậm, Phó Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND phát biểu trao đổi làm rõ những vấn đề được đại biểu quan tâm 

Kỳ họp lần thứ 4-HĐND xã đã thực hiện quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã đối với bà Ban Thị Hương Huệ, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND xã, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND đối với ông Ma Văn Thể. HĐND đã bầu bà Lường Thị Von, Đại biểu HĐND, Chủ tịch Hội LHPN xã giữ chức danh Phó trưởng Ban Pháp chế của HĐND xã, bầu ông Ma Công Ngọc Thuyết, trưởng công an xã giữ chức vụ Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Kết thúc kỳ họp, ngoài 4 nghị quyết về công tác cán bộ, Kỳ họp đã nhất trí thông qua 5 nghị quyết quan trọng đó là: Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội  6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND xã năm 2023, Nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, Nghị quyết về bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Nghị quyết về thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới xã Phúc Chu, định hướng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 – 2025.

Theo kế hoạch, sau kỳ họp Thường trực HĐND sẽ phối hợp với Ủy ban MTTQ xã và các xóm tổ chức cho các đại biểu HĐND báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri trong tháng 8 năm 2022.

Ôn Văn Chung

 

 

 

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 944453